iga

วารสาร

วารสาร

บทคัดย่อ:แทนซาไนต์เป็นที่รู้จักกันว่า ซอยไซต์ เป็นแร่ซิลิเกตชนิดหนึ่งและถูกใช้ครั้งแรกเป็นวัสดุตกแต่ง นับตั้งแต่การค้นพบคริสตัลใสสีฟ้า-ม่วงของแทนซาไนต์ในปี 1967ที่แทนซาเนีย  สถานะของมันในอุตสาหกรรมอัญมณีได้รับการยกระดับมากขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในเวลานั้น อัญมณีชนิดนี้มีชื่อว่าแทนซาไนต์ ในบางประเทศเรียก แทนซาไนต์ว่า "Danquan gemstone " ซึ่งเป็นคำทับศัพท์ของแทนซาไนต์ซึ่งแปลว่า "น้ำพุสีแดง" ในภาษาจีน

คำสำคัญ: สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแทนซาไนต์, การเคลือบผิว และการจำแนก

องค์ประกอบทางเคมี: Ca2Al3 (SiO4)3(OH, แต่อาจรวมถึง V, Cr, Mn และองค์ประกอบอื่นๆ

ระบบคริสตัล : ระบบออร์ทอรอห์มบิก

นิสัยของคริสตัล  : เรียงเป็นคอลัมน์หรือแนวตั้ง

ความแตกแยก: {100} ความแตกแยกที่สมบูรณ์แบบไปในทิศทางเดียวกัน

ความแข็งของ Moh : 6-7

ความหนาแน่น: 3.35 (+ 0.10, -0.25)กรัม /ลูกบาศก์เซนติเมตร

แทนซาไนต์มักจะมีสีน้ำเงินแกมเขียวและมีสีน้ำตาลเล็กน้อย สีเทา, สีน้ำตาล,สีเหลือง,สีเขียวและชมพูสามารถพบได้ หลังจากการเผาด้วยความร้อน ซึ่งสีระหว่างสีน้ำตาลอมเขียวและสีเหลืองอมเทาจะถูกลบออกจากแทนซาไนต์ และอัญมณีจะแสดงสีฟ้าหรือสีม่วงอมน้ำเงินที่มีความวาวคล้ายแก้ว มันมีการแสดงสีแฝด3สี (trichroism) ที่รุนแรง? แข็งแรง? (ไม่รู้จะใช้คำไหน) pleochroicของแทนซาไนต์สีเขียวคือสีฟ้า สีม่วงแดงและสีเหลืองอมเขียว pleochroicของแทนซาไนต์สีน้ำตาลคือสีเขียว สีม่วงและสีฟ้าอ่อน pleochroicของแทนซาไนต์สีเขียวอมเหลืองคือสีน้ำเงินเข้ม สีเขียวอมเหลืองและสีม่วง

ดัชนีหักเห: 1.697-1.700 คริสตัล Biaxial

เนื่องจากความงามของแทนซาไนต์ ได้รับการยกย่องชมเชยอย่างกว้างขวาง ตลาดในตอนนี้จึงไม่มีแทนซาไนต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเลยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

แทนซาไนต์ส่วนใหญ่ในตลาดจะผ่านการเผาเพื่อปรับปรุงคุณภาพมา นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่รับรู้และยอมรับกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามตอนนี้มีแทนซาไนต์ที่ผ่านการเคลือบในตลาดอยู่ ซึ่งแลปของเราได้รับแทนซาไนต์ one setting tanzanite with its pavilion coated(แปลไม่ถูก งง) มันยากที่จะระบุได้ตั้งแต่แรกเห็นเพราะการเคลือบไม่สามารถจดจำได้ด้วยตาเปล่า pleochroism, ดัชนีการหักเห, แรงโน้มถ่วงและคุณสมบัติพื้นฐานอื่นๆของมันนั้นเหมือนกับแทนซาไนต์ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ

แต่การขยายผ่าน loupeจะพบเครื่องหมายสีขาวบน pavillionของมัน ซึ่งดูเหมือนเป็นชั้นสีเทาแต่ไม่สามารถเช็ดออกได้ การหลุดร่วงของการเคลือบนั้นสามารถสังเกตได้จาก facets, lines และสีที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

การเคลือบอยู่บนพื้นผิว และการเคลือบนั้นจะหลุดออกมาอย่างชัดเจน

มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่แทนซาไนต์ที่ถูกเคลือบนั้น สีเคลือบอาจจะหลุดร่วงหลังจากทำultrasonic cleaningเป็นเวลานาน วัสดุดั้งเดิมของแทนซาไนต์ที่ผ่านการเคลือบมักจะมีสีอ่อน คุณภาพไม่ดีและไม่ค่อยมีมูลค่า และสามารถระบุได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ถ้าแทนซาไนต์ที่ผ่านการเคลือบถูกขัดใหม่ สีของมันจะจางลงอย่างมาก

F.T.I.R test

การทดสอบ F.T.I.R ไม่สามารถใช้เพื่อระบุว่าแทนซาไนต์ผ่านการเคลือบหรือเป็นธรรมชาติได้ เพราะทั้งสองไม่แสดงความแตกต่างใน F.T.I.R spectrogram

ข้อสรุป

ปัจจุบันการเพิ่มคุณภาพเป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรมอัญมณี มากกว่าครึ่งหนึ่งของอัญมณีในตลาดโลกล้วนแต่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาแล้ว

การเพิ่มคุณภาพสามารถช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรพลอยธรรมชาติที่มีอยู่ได้ดีขึ้นแต่มันก็อาจลดความเสถียรของอัญมณีบางชนิดและส่งผลต่อคุณค่าของมัน ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการซื้ออัญมณีต่างๆ และเมื่อจะซื้อก็ขอแนะนำให้ไปออกใบรับรองอัญมณีที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ